ஆன்லைன் கால்குலேட்டர்: அபார்ட்மெண்ட் விற்பனை வரி, ரஷ்யாபின்வரும் கால்குலேட்டர் உதவ முடியும் நீங்கள் தீர்மானிக்க சரியான அளவு வருமான வரி விற்பனை உங்கள் அபார்ட்மெண்ட்: அளவு வரி குறைக்க முடியும் விற்பனையாளர் சொந்தமான சொத்து மேற்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் (அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் வழக்குகள்)என்றால் சொத்து பதவிக்காலத்தில் விட குறைவாக உள்ளது இந்த காலத்தில், விற்பனையாளர் ஊகிக்க முடியும் வரி விதிப்புக்கான அளவு மூலம் ரூபிள். வரி விகிதம் உள்ளது பதிமூன்று ஐந்து வரி குடியுரிமை மற்றும் முப்பது அல்லாத குடியுரிமை. நீங்கள் ஆக வரி குடியுரிமை பிறகு நாட்கள் வாழும் ரஷ்யா ஆண்டில்.